Blog

Nơi Tôi Tìm Về (Single)

Nơi Tôi Tìm Về (Single)

Single online đầu tay của Sino sau những ngày học tập và thử sưc lam việc cùng với các đàn anh Fbboiz . Nội dung hai ca khúc đều nói về trải nghiệm trong cuộc sống của chính bản...

Continue Reading >